Szolgáltatásaink

Könyvelési szolgátatásunk keretében az alábbi szolgálatatásokat nyújtjuk ügyfeleinknek

 • Bejövő és kimenő számlák rendszerezése, lekönyvelése,
 • Pénztár és bank forgalom könyvelése a számviteli törvény előírásai alapján.
 • Bevallások, bejelentkezések, módosítások kitöltése, beküldése.
 • ÁFA nyilvántartások vezetése, azok alapján az ÁFA bevallások elkészítése, benyújtása
 • Tárgyi eszközök analitikája és nyilvántartása.
 • Bizonylatok átvétele havonta, vagy megegyezés szerint történik
 • Zárás előtti tájékoztatás, hogy a törvény adta lehetőségeken belül még milyen lehetőségeket lehet kihasználni, az eredmény optimalizálása érdekében.
 • NAV által előírt, valamint a vállalkozó által kitűzött időpontra a zárások, éves bevallások, mérleg elkészítése.
 • Adófolyószámlák egyeztetése, átvezetések elkészítése
 • Folyamatos, azonnali tanácsadás.
 • Tájékoztatás az időközben bekövetkező jogszabályváltozásokról.
 • A vállalkozás eredmény- és pénzügyi helyzetéről igény szerinti tájékoztatás.
 • Tájékoztatás szóban vagy írásban az utalandó adók összegéről, számlaszámokról és az ehhez kapcsolódó egyéb tudnivalókról.
 • Képviselet a hatóságok előtt
 • Teljes felelősségvállalás munkánkért

Könyvelési szolgátatásunk keretében az alábbi szolgálatatásokat nyújtjuk ügyfeleinknek

 • Biztosításra kötelezettek bejelentése elektronikusan a NAV rendszerébe.
 • A betegszabadság idejére járó - a társaságot terhelő - ellátások számfejtése.
 • Hiányzások, szabadságok és jelenléti ív alapján a főállású dolgozók aktuális havi bruttó bérének számfejtése.
 • Megbízási díjak, tagi kivétek, egyéb juttatások számfejtése.
 • Bérjegyzék összeállítása, összesítése.
 • Havi utalandó közterhek elküldése értesítőn.
 • Foglalkoztatási okiratok készítése.
 • SZJA bevallások elkészítése.
 • Kilépő dolgozók elszámoltatása, az előírt igazolások kiadása.
 • Évi rendes szabadságok megállapítása.
 • Táppénzek ügyintézése.
 • CSED, GYED, ügyintézése.

A magyar adórendszer rendkívül bonyolult és nagyon gyakran változik. A Contadora könyvelőiroda munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik ezeket a változásokat és informálják róla ügyfeleinket. Tájékoztatást nyújtanak a törvényes lehetőségekről, így ügyfeleink versenyképessége növekedhet.

Könyvelőirodánk alapvető filozófiája, hogy partnereink könyvviteli nyilvántartásai naprakészek legyenek és a szolgáltatott információk minden esetben üzleti döntéseket támasszanak alá. Riportokat készítünk, amelyekkel meg lehet alapozni egy üzletág eredményességét, egy beruházás megtérülését. Az üzleti döntéseket minden esetben a vállalkozás hozza meg, azonban mi rendelkezésre bocsátjuk a könyvelési adatokat hozzá.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló e törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

 1. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és
 2. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.